Gospodarka odpadami w firmie 2017 r. – Praktyczne warsztaty prowadzenia dokumentacji w przedsiębiorstwie

OPIS

Gospodarka odpadami to temat ważny dla każdego przedsiębiorcy. Zmieniające się przepisy, nowe obowiązki, rosnące kary oraz coraz wyższe koszty gospodarowania odpadami to dobre powody, aby udać na szkolenie. Ustawa o odpadach z 2012 r. wprowadziła szereg nowych obowiązków oraz interpretacji. Porządek w dokumentacji to bezpieczeństwo prowadzenia działalności oraz oszczędności dla firmy.
Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące gospodarowania odpadami. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami oraz informacji na temat najnowszych zmian w przepisach.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów.* Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa – w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

 

* Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

PROGRAM

Wprowadzenie
Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce i UE
Podstawowe definicje dot. gospodarki odpadami
Gospodarowanie odpadami a system rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR)
Kiedy mamy do czynienia z odpadem a kiedy z produktem?

Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów
Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – kody najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach, praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
Kiedy zbieranie a kiedy magazynowanie odpadów?
Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów?
Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskiwać przedsiębiorca?

Ewidencja i sprawozdawczość
KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów właściwe dla przedsiębiorstw
Ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO
Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
Zmiany w sprawozdaniach
Co dalej z rejestrem oraz bazą danych o odpadach (BDO)?
Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami?

Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności
Przekazywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach podmiotom zbierającym odpady
Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
Transport i magazynowanie odpadów

Najświeższe oraz planowane zmiany w przepisach o odpadach
Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
Planowane zmiany w przepisach o odpadach

EKSPERT

Maciej Krzyczkowski

Radca Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskowego. Doświadczony audytor i wykładowca, autor licznych publikacji poświęconych gospodarce odpadami oraz ochronie środowiska. Dyplomowany trener ochrony środowiska – absolwent rocznego kursu trenerskiego oraz kursów dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskiem (Wydział Psychologii). Od 10 lat prowadzi szkolenia dla administracji oraz przedsiębiorstw (ponad 2,5 tys. przeszkolonych osób, ponad 1 tys. poprowadzonych godzin szkoleniowych). Prelegent na ponad 50 konferencjach w kraju i zagranicą poświęconych ochronie środowiska. Posiada praktyczne doświadczenie w doradztwie ochrony środowiska oraz wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego. Audytor środowiskowy normy ISO 14001 oraz sytemu ekozarządzania i audytu (EMAS).Ekspert ds. ochrony środowiska przy UN Global Compact Polska (ONZ). Członek Komitetu ds. EMAS przy Komisji Europejskiej. Członek Technicznej Grupy Roboczej Wspólnotowego Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) ds. dokumentu referencyjnego w branży gospodarki odpadami.

MIEJSCE

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

PLIKI DO POBRANIA