Gospodarka odpadami w firmie – Praktyczne warsztaty

OPIS

Gospodarka odpadami to temat ważny dla każdego przedsiębiorcy. Zmieniające się przepisy, nowe obowiązki, rosnące kary oraz coraz wyższe koszty gospodarowania odpadami to dobre powody, aby udać na szkolenie. Ustawa o odpadach  wprowadziła szereg nowych obowiązków oraz interpretacji. Porządek w dokumentacji to bezpieczeństwo prowadzenia działalności oraz oszczędności dla firmy.
Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące gospodarowania odpadami. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami oraz informacji na temat najnowszych zmian w przepisach.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów.* Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa – w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

 

* Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

PROGRAM

Wprowadzenie
Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce i UE
Podstawowe definicje dot. gospodarki odpadami
Gospodarowanie odpadami a system rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR)
Kiedy mamy do czynienia z odpadem a kiedy z produktem?

Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów
Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – kody najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach, praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
Kiedy zbieranie a kiedy magazynowanie odpadów?
Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów?
Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskiwać przedsiębiorca?

Ewidencja i sprawozdawczość
KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów właściwe dla przedsiębiorstw
Ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO
Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
Zmiany w sprawozdaniach
Co dalej z rejestrem oraz bazą danych o odpadach (BDO)?
Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami?

Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności
Przekazywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach podmiotom zbierającym odpady
Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
Transport i magazynowanie odpadów

Najświeższe oraz planowane zmiany w przepisach o odpadach
Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
Planowane zmiany w przepisach o odpadach

EKSPERT

Paweł Ryś

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, specjalista w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i prawa ochrony środowiska.
Wieloletni koordynator projektów związanych z gospodarowaniem odpadami i opakowaniami w dużych korporacjach, w tym zagranicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką ochrony środowiska – prowadzi liczne szkolenia i prelekcje w tym zakresie.
Audytor wiodący ISO 14001-2015.
Absolwent studiów ochrony środowiska na SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych na UJK w Kielcach i UMCS w Lublinie.

MIEJSCE

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

PLIKI DO POBRANIA