Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – Aktualne wymagania oraz najnowsze zmiany w przepisach

OPIS

Przepisy z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązują w Polsce od 2002 r. Swoim zakresem obejmują blisko 100 tys. firm, zarówno produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 2013 r. wprowadziła szereg nowych rozwiązań i obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Kolejne zmiany w przepisach są obecnie przygotowywane przez Ministerstwo Środowiska. Nowelizacja ustawy ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku. Jej celem jest implementacja postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE. Będzie to jednak również okazja do wprowadzenia innych zmian. Planowana nowelizacja oraz najnowsze interpretacje będą jednym z tematów szkolenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów. Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa – w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

PROGRAM

Wprowadzenie
• powstanie systemu odzysku i recyklingu – unijne regulacje oraz przepisy krajowe,
• kto podlega przepisom ustawy?
• dla kogo zwolnienia przewiduje ustawa?
• wymagania jakie powinny spełniać opakowania oraz znakowanie opakowań

Zakres zobowiązań przedsiębiorców
• jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu a jakie nie – omówienie rozporządzenia z dnia 22 października 2013 r.
• nowy rejestr przedsiębiorców
• zgłoszenia do urzędów marszałkowskich
• ewidencja opakowań

Realizacja oraz rozliczenie obowiązku odzysku i recyklingu
• jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
• jak wyliczyć opłatę produktową
• rozliczenie poprzez porozumienia – opakowania wielomateriałowe lub po środkach niebezpiecznych
• samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu
• sprawozdania opakowaniowe

Współpraca z organizacją odzysku
• współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
• obowiązek edukacji ekologicznej dla firm wprowadzających produkty w opakowaniach
• nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów

Najnowsze zmiany w przepisach
• najnowsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy
• najnowsze interpretacje do ustawy
• przygotowywane zmiany w przepisach

EKSPERT

Maciej Krzyczkowski

Radca Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskowego. Doświadczony audytor i wykładowca, autor licznych publikacji poświęconych gospodarce odpadami oraz ochronie środowiska. Dyplomowany trener ochrony środowiska – absolwent rocznego kursu trenerskiego oraz kursów dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskiem (Wydział Psychologii). Od 10 lat prowadzi szkolenia dla administracji oraz przedsiębiorstw (ponad 2,5 tys. przeszkolonych osób, ponad 1 tys. poprowadzonych godzin szkoleniowych). Prelegent na ponad 50 konferencjach w kraju i zagranicą poświęconych ochronie środowiska. Posiada praktyczne doświadczenie w doradztwie ochrony środowiska oraz wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego. Audytor środowiskowy normy ISO 14001 oraz sytemu ekozarządzania i audytu (EMAS).Ekspert ds. ochrony środowiska przy UN Global Compact Polska (ONZ). Członek Komitetu ds. EMAS przy Komisji Europejskiej. Członek Technicznej Grupy Roboczej Wspólnotowego Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) ds. dokumentu referencyjnego w branży gospodarki odpadami.

MIEJSCE

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

PLIKI DO POBRANIA