Pakiet odpadowy – najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska

OPIS

Dnia 25 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał pakiet odpadowy, czyli nowelizacje dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska, który ma na celu uszczelnienie systemu oraz eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej.
Gospodarka odpadami to temat ważny dla każdego przedsiębiorcy. Zmieniające się przepisy, nowe obowiązki, rosnące kary oraz coraz wyższe koszty gospodarowania odpadami to dobre powody, aby udać się na szkolenie.
Wprowadzone zmiany wymagają uwagi nie tylko przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Porządek w dokumentacji każdej firmy to bezpieczeństwo prowadzenia działalności oraz oszczędności dla firmowego budżetu.
Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące gospodarowania odpadami. Nie zabraknie także praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami.

PROGRAM

1. Wprowadzenie
Podstawy prawne systemu gospodarki odpadami w Polsce i UE
Podstawowe definicje dot. gospodarki odpadami
Gospodarowanie odpadami a system rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców (EPR)
Kiedy mamy do czynienia z odpadem a kiedy z produktem?

2. Podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów
Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów – kody najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach, praktyczne interpretacje oraz sposoby na unikanie błędów
Nowe regulacje w zakresie produktów ubocznych, w tym wygaśnięcie uprawnień wynikających ze starych zgłoszeń do marszałka województwa
Podział odpowiedzialności w zakresie gospodarowania odpadami
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
Skrócenie czasu magazynowania odpadów
Kontrole Państwowej Straży Pożarnej
Zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia
Kiedy zbieranie a kiedy magazynowanie odpadów?
Nowy obowiązek kontroli prowadzonej przez organ wydający decyzję wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji
Okres 12 miesięcy na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów
Wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsca gospodarowania odpadami
Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami
Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów?
Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskiwać przedsiębiorca?

3. Ewidencja i sprawozdawczość
KPO, KEO oraz inne dokumenty ewidencji odpadów właściwe dla przedsiębiorstw
Ćwiczenia praktyczne z wypełniania KPO i KEO
Zmiany w dokumentach ewidencji odpadów wprowadzone nowelizacją z 24 listopada 2017 r.
Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
Zmiany w sprawozdaniach
Rejestr oraz baza danych o odpadach (BDO) od 2018 r.
Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami?

4. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności
Przekazywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach podmiotom zbierającym odpady
Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
Transport i magazynowanie odpadów – nowe wymagania!

5. Najświeższe oraz planowane zmiany w przepisach o odpadach
Najnowsze akty wykonawcze do ustawy o odpadach
Planowane zmiany w przepisach o odpadach

6. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i konsultacje

EKSPERT

Paweł Ryś

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, specjalista w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i prawa ochrony środowiska.
Wieloletni koordynator projektów związanych z gospodarowaniem odpadami i opakowaniami w dużych korporacjach, w tym zagranicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką ochrony środowiska – prowadzi liczne szkolenia i prelekcje w tym zakresie.
Audytor wiodący ISO 14001-2015.
Absolwent studiów ochrony środowiska na SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych na UJK w Kielcach i UMCS w Lublinie.

MIEJSCE

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

PLIKI DO POBRANIA