TARNOBRZEG, 24 maja 2018 r. (czwartek)

Ochrona środowiska w firmie 2018 r. – Kompendium obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska

Uczestnicy szkolenia (Osoby zgłaszane mogą być zastąpione)


Dane zamawiającego


Osoba do kontaktu


Udział naszego pracownika w szkoleniu zostanie sfinansowany ze środków publicznych minimum w 70%

TAKNIE

Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych (w całości bądź minimum w 70%),
zastosujemy stawkę VAT "zw."