Audyt odpadowy

Oferujemy przeprowadzenia audytu odpadowego, który ma na celu kompleksową weryfikację przestrzegania przepisów związanych z gospodarowaniem odpadami w Państwa firmie. Dzięki takiej usłudze możliwe będzie szybkie wskazanie podstawowych nieprawidłowości oraz wprowadzenie działań naprawczych, które pozwolą na uniknięcie poważnych sankcji.

Audyt realizowany przez Naszych specjalistów składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy

 1. Zapoznanie z firmą – z jej profilem działalności i dotychczasowymi działaniami związanymi z gospodarowaniem odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków jakim podlega dana działalność.
 2. Obserwacja procesów związanych z gospodarowaniem odpadami zachodzących w firmie – ze szczególnym uwzględnieniem: klasyfikacji odpadów, wytwarzania i zagospodarowania odpadów, przestrzeganiem przepisów ppoż (operat ppoż), przekazania odpadów kolejnym posiadaczom, bilansu finansowego związanego z gospodarowaniem odpadami.
 3. Przegląd dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadami (ewidencji i decyzji odpadowych) pod kątem spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, a w szczególności:
  – Ustawy Prawo Ochrony Środowiska
  – Ustawy o odpadach
  – Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  – Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Etap drugi

 1. Podsumowania wizyty – przekzania wstępnych spostrzeżeń z przeprowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi gospodarowania odpadami nie są spełnione.
 2. Przekazanie zaleceń do uchylenia największych nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytu .

Etap trzeci

 1. Podsumowanie audytu – przedstawienie do zapoznania się raportu końcowego, ze wskazaniem głównych obszarów, gdzie w pierwszej kolejności konieczne są akcje naprawcze wraz z propozycjami takich działań.
 2. Spotkanie z klientem w celu szczegółowego omówienia raportu końcowego i podjęcia działań naprawczych.

Więcej informacji na: www.greenlynx.pl/kontakt/

Audyt odpadowy

Dodaj komentarz

Przewiń na górę