BDO kompleksowa obsługa firmy

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

Uruchomienie wskazanej funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Audyt BDO – Czy Twoja firma wymaga rejestracji?

Nowe przepisy odpadowe dotyczą znacznej grupy przedsiębiorców. Tak samo jest w nich traktowana duża firma produkcyjna, jak małe sklepy czy podmioty usługowe. Wystarczy, że wytwarzają odpady, które nie są zwykłymi odpadami komunalnymi. Jeśli do 1 stycznia nie zarejestrują się w BDO, nikt nie odbierze od nich odpadów, a Inspektorat Środowiska, który będzie kontrolował firmy pod tym względem, nakładać będzie wysokie kary.

Co grozi za brak wpisu do BDO?

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru grozi kara do miliona zł. Tak samo kosztowne będzie nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością np. na fakturach i paragonach.

Zarejestrowane podmioty będą musiały każdorazowo wprowadzić do systemu BDO kartę przekazania odpadów (KPO) , wskazując przy tym firmę, która odbierze odpady. Trzeba to będzie robić dla każdego odbioru odpadów. Organ będzie w ten sposób miał nadzór nad całą “drogą” odpadu.

Pomoc specjalistów GreenLynx w zakresie BDO

Oferujemy wszystkim podmiotom profesjonalną pomoc w zakresie spełniania obowiązku rejestracji w BDO jak i późniejszej obsługi tego systemu. Wysyłając zgłoszenie do Naszej firmy otrzymacie Państwo szybką odpowiedź, czy i w jakim zakresie podlegacie pod obowiązek.

Zapraszamy!

Leave a comment