Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

Uruchomienie wskazanej funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Nowe przepisy odpadowe dotyczą znacznej grupy przedsiębiorców. Tak samo jest w nich traktowana duża firma produkcyjna, jak małe sklepy czy podmioty usługowe. Wystarczy, że wytwarzają odpady, które nie są zwykłymi odpadami komunalnymi. Jeśli do 1 stycznia nie zarejestrują się w BDO, nikt nie odbierze od nich odpadów, a Inspektorat Środowiska, który będzie kontrolował firmy pod tym względem, nakładać będzie wysokie kary.

Terminy sprawozdań do BDO

  • Do 15 marca 202roku Sprawozdanie o wytworzonych odpadach za 2021 r.

Sprawozdanie to za pośrednictwem BDO sporządza m.in. wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ich ewidencji.

  • Do 15 marca 2022 roku Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2021 r.

Sprawozdanie to za pośrednictwem BDO sporządza m.in. podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach.

  • Do 15 marca 2022 roku Opłata produktowa

Opłatę tę wnosi się na rachunek właściwego UM z tytułu niewykonania obowiazku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których zostały wprowadzone produkty.

Pomoc specjalistów GreenLynx w zakresie BDO

Oferujemy wszystkim podmiotom profesjonalną pomoc w zakresie spełniania obowiązku rejestracji w BDO jak i późniejszej obsługi tego systemu. Wysyłając zgłoszenie do Naszej firmy otrzymacie Państwo szybką odpowiedź, czy i w jakim zakresie podlegacie pod obowiązek.

Zapraszamy!

Przewiń na górę