Bezpieczeństwo pracownika jest jednym z podstawowych obowiązków, jaki powinien spełnić pracodawca.
W ramach doradztwa z zakresu przepisów BHP i PPOŻ proponujemy następujące usługi:

  • Analizę dostosowania miejsca pracy do aktualnych przepisów (instrukcje ogólne i stanowiskowe);
  • Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
  • Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji powypadkowej;
  • Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego;
  • Audyt przedsiębiorstwa pod kątem wymogów BHP;
  • Reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli organów PIP;

 

Zapraszamy do współpracy!