Bez kategorii

NOWOŚĆ! Szkolenie online z systemu BDO

Szkolenie online z systemu BDO, czyli praktyczne warsztaty nt. bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to system teleinformatyczny, w którym gromadzone są m.in. informacje o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i opakowania. Aktualnie poprzez system BDO odbywa się również większość czynności związanych z […]

Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi ISO 14001:2015

Ocena zgodności jest działaniem polegającym na wykazaniu spełnienia lub jego braku obowiązujących wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska przez Organizacje, które je obowiązują lub do stosowania których sama się zobowiązała. Ocena zgodności służy również jako wypełnienie wymagania zawartego w punkcie 9.1.2 normy ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego.

Operat wodnoprawny

Rok 2018 przyniósł znaczące zmiany w Prawie wodnym, które były szeroko komentowane przez opinię publiczną. Znowelizowana ustawa została uchwalona 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Podstawowym dokumentem w Prawie wodnym jest pozwolenie wodnoprawne. Natomiast niezbędnym elementem pozwolenia jest operat wodnoprawny. Zatem bez wykonania operatu nie ma możliwości uzyskania pozwolenia. Jakie […]

Przewiń na górę