Chynów

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła (pieców, kotłów, przyłączy ciepłowniczych itp.) w budynkach na terenie Gminy Chynów, Wójt Gminy Chynów zwraca się z prośbą o przekazanie niezbędnych informacji do utworzenia ,,Bazy źródeł niskiej emisji”. Prosimy o wypełnienie poniższej zamieszczonej ankiety (w wybranej przez Państwa formie):

– ankieta on-line

– ankieta PDF – – pobierz, wydrukuj, wypełnij i wyślij: Urząd Gminy w Chynowie, 05-650 Chynów, ul. Główna 67 lub scan na e-mail: ochrona.srodowiska@chynow.pl

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

GreenLynx – firma przeprowadzająca inwentaryzację

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Chynów” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chynów reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Głównej 67, 05-650 Chynów (dalej Administrator). Pani/Pana dane są udostępniane firmie GreenLynx w związku z realizacją umowy na rzecz Administratora.

Pełna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chynów www.bip.chynow.pl, w zakładce ,,Informacje Administratora Danych”.

Leave a comment