Audyt HFC, f-gazy

Fluorowane gazy cieplarniane (HFC, PFC oraz SF6) są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP), który jest od 140 razy do – blisko 23 000 razy większy niż GWP CO2, a ich produkcja i zużycie na świecie (w tym także w UE i w Polsce) bardzo szybko rośnie. To jedyne gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto, które nie występują naturalnie, ale są wytwarzane przez człowieka.

 

Ważne! Zgodnie z artykułem 19 Rozporządzenia (UE) No 517/2014 wymagane jest przekazywanie raportów dot. f-gazów  do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok.

 

Kto powinien raportować f-gazy?

 • Każdy producent, importer i eksporter, który w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukował, przywiózł lub wywiózł co najmniej jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II, włącznie z podmiotami którym zostały przekazane kontyngenty
 • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym zniszczył co najmniej jedną tonę metryczną lub 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II
 • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym stosował jako substrat co najmniej 1000 ton ekwiwalentu CO2fluorowanych gazów cieplarnianych
 • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym wprowadził do obrotu co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II zawartych w produktach lub urządzeniach

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1191/2014 producenci produktów i urządzeń wyprodukowanych w Unii nie zgłaszają produktów ani urządzeń, w przypadku których zawarte w nich gazy były uprzednio objęte przywozem do Unii lub w niej wyprodukowane.

Żródło: BOWOiK

 

Pomoc specjalistów GreenLynx w zakresie f-gazów

Oferujemy wszystkim podmiotom profesjonalną pomoc w zakresie spełniania wymagań ustawy f-gazowej i rozporządzeń wykonawczych, przede wszystkim w zakresie:

UWAGA! Obowiązki dotyczące f-gazów (poza raportowaniem) dotyczą także wszystkich właścicieli i użytkowników urządzenia chłodniczych i klimatyzacyjnych w takich obiektach jak:

 • zakłady przetwórstwa spożywczego,
 • przechowalnie i chłodnie,
 • wszelkie zakłady przemysłowe,
 • obiekty handlowe – w tym supermarkety i galerie handlowe,
 • środki transportu (chłodnictwo transportowe),
 • serwerownie – m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych
 • hotele,
 • budynki biurowe.

 

Zapraszamy do współpracy!

Leave a comment