ON-LINE, 10 lutego 2021 r. (środa)

Szkolenie z BDO, czyli praktyczne warsztaty nt. bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

  Uczestnicy szkolenia (Osoby zgłaszane mogą być zastąpione)


  Dane zamawiającego


  Osoba do kontaktu


  Udział naszego pracownika w szkoleniu zostanie sfinansowany ze środków publicznych minimum w 70%

  TAKNIE

  Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych (w całości bądź minimum w 70%),
  zastosujemy stawkę VAT "zw."