TARNOBRZEG, 13 kwietnia 2018 r. (piątek)

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-po zmianie KPA i ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko

Uczestnicy szkolenia (Osoby zgłaszane mogą być zastąpione)


Dane zamawiającego


Osoba do kontaktu


Udział naszego pracownika w szkoleniu zostanie sfinansowany ze środków publicznych minimum w 70%

TAKNIE

Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych (w całości bądź minimum w 70%),
zastosujemy stawkę VAT "zw."