TARNOBRZEG, 30 stycznia 2018 r. (wtorek)

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 2017/2018 – aktualne wymagania oraz najnowsze zmiany w przepisach

  Uczestnicy szkolenia (Osoby zgłaszane mogą być zastąpione)


  Dane zamawiającego


  Osoba do kontaktu


  Udział naszego pracownika w szkoleniu zostanie sfinansowany ze środków publicznych minimum w 70%

  TAKNIE

  Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych (w całości bądź minimum w 70%),
  zastosujemy stawkę VAT "zw."