TARNOBRZEG, 10 kwietnia 2018 r. (wtorek)

Rewolucja w prawie wodnym – zakres regulacji na podstawie uchwalonej w dniu 18 lipca 2017 roku nowej ustawy Prawo wodne

  Uczestnicy szkolenia (Osoby zgłaszane mogą być zastąpione)


  Dane zamawiającego


  Osoba do kontaktu


  Udział naszego pracownika w szkoleniu zostanie sfinansowany ze środków publicznych minimum w 70%

  TAKNIE

  Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych (w całości bądź minimum w 70%),
  zastosujemy stawkę VAT "zw."