Nieporęt

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła (pieców, kotłów, przyłączy ciepłowniczych itp.) w budynkach na terenie Gminy Nieporęt, Wójt Gminy Nieporęt zwraca się z prośbą o przekazanie niezbędnych informacji do utworzenia ,,Bazy źródeł niskiej emisji”. Prosimy o wypełnienie poniższej zamieszczonej ankiety (w wybranej przez Państwa formie):

– ankieta on-line

– ankieta PDF – – pobierz, wydrukuj, wypełnij i wyślij: Urząd Gminy Nieporęt, 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1 lub scan na e-mail: urzad@nieporet.pl

Instrukcja do wypełniania ankiety.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

GreenLynx – firma przeprowadzająca inwentaryzację

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Nieporęt” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt (dalej Administrator). Pani/Pana dane są Nam udostępniane w związku z realizacją umowy na rzecz Administratora.

Pełna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt www.nieporet.pl , w zakładce “Ochrona Danych Osobowych” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

Leave a comment