Prawo wodne

Z dniem 1 lipca obowiązuje nowe prawo wodne. Zmiany jakie zaszły na tym szczeblu wprowadzają wiele kontrowersji i sprzeciwu społeczeństwa.

Dotychczas Polska była jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, w którym nie obowiązywały nowo ustanowione przepisy. Przynależność do Unii Europejskiej obligowała do przyjęcia nowych dyrektyw unijnych dotyczących prawa wodnego. Niedostosowanie się do wymogów mogło skutkować nałożeniem kar i zawieszenia unijnych dopłat.

W zamyśle zmiany mają przyczynić się do racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych i ograniczenia przedostawania się do środowiska szkodliwych substancji.

Wdrożenie w życie nowego prawa wodnego ma na celu zapewnienie odpowiedniej gospodarki wodnej, co wiąże się także z podniesieniem kosztów jej wykorzystania. Zmiany finansowe najbardziej dadzą się odczuć rolnikom. Ten sektor gospodarki zużywa około 10% zasobów wodnych kraju. Dotychczas od gospodarstw wodnych nie wymagano pozwoleń na korzystanie ze studni. Nowe prawo wprowadza obowiązek zgłoszenia studni oraz założenia liczników wskazujących ilość pobranej wody na cele rolnicze. Stawki opłat będą naliczane zgodnie ze zużytą ilością pobranej wody. Opłaty dotyczą zarówno rolników korzystających z systemów nawadniania jak i właścicieli stawów hodowlanych.

Ponadto nowe przepisy dotyczą ograniczenia przedostawania się do rzek szkodliwych substancji tj. azotanów pochodzenia rolniczego. Ma to związek z okresem przechowywania obornika, który dotychczas wynosił 4 miesiące. Po zmianach obowiązek przechowywania wynosi 6 miesięcy. Wiąże się to przede wszystkim z nowymi, kosztowymi inwestycjami budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowice. Średni koszt takiej inwestycji to ok. 2 tys. zł. Wydatki będą dotyczyć 355 tys. gospodarstw rolnych w Polsce, co składa się na sumę ponad 700 mln zł. Według zapewnień prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych znajdą się środki wsparcia na tego typu inwestycje.

W jakim stopniu zmiany dotyczą przeciętnego obywatela?

Projekt ustawy od dnia wejścia w życie nie wnosi zmian stawek za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych. Te same opłaty będą obowiązywać także w 2018 r. Zmiany w opłatach prawdopodobnie mają obowiązywać od 2019 roku. Stawki nie będą drastyczne wyższe jednak według szacunkowych obliczeń 4-osobowa rodzina będzie płaciła o 100 zł więcej w skali roku.

W przypadku pytań dotyczących interpretacji nowego prawa wodnego zapraszamy do kontaktu z konsultantem Naszej firmy.

Leave a comment