Rosnąca ilość przepisów i obowiązków związanych z ochroną środowiska sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców ma problem z dostosowaniem się do współczesnych wymogów i często pomija te kwestie w prowadzeniu swojej działalności . Szczególnie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie są w stanie poświęcić dodatkowego czasu i uwagi, żeby przyjrzeć się tym zagadnieniom. Jednak trzeba pamiętać, że obowiązki w zakresie ochrony środowiska mogą dotyczyć każdej, nawet najmniejszej firmy.

 

Dzięki Naszej firmie będziecie mogli Państwo nie tylko zidentyfikować wymagania z zakresu ochrony środowiska w stosunku do prowadzonej działalności, ale także mieć nad nimi pełną kontrolę, którą zapewnimy poprzez:

  • Nadzór nad dokumentacją związaną z ochroną środowiska (decyzjami, pozowleniami, umowami itp.).
  • Rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
  • Prowadzenie zbiorczej ewidencji odpadów.
  • Przygotowanie sprawozdań dot. ochrony środowiska.
  • Przekazywanie informacji o istotnych zmianach przepisów dot. ochrony środowiska.
  • Szkolenia wewnętrzne dostosowujące firmę do wymogów ochrony środowiska.
  • Reprezentowanie firmy przed organami ochrony środowiska.