Dzięki naszemu szerokiemu zapleczu i we współpracy z wieloma specjalistami i instytucjami organizujemy szkolenia na terenie całego kraju. Tematyka Naszych szkoleń dostosowuje się do bieżącej sytuacji prawnej w zakresie ochrony środowiska. Mogą w nich uczestniczyć zarówno pracownicy instytucji samorządowych, pracownicy firm, kadra zarządzająca jak i osoby prywatne.

 

Nasze szkolenia mogą być zorganizowane w formie:
– Szkolenia otwartego (lista aktualnych szkoleń).
– Szkolenia zamkniętego (tematyka i zakres szkolenia ustalana indywidualnie).

 

W związku z dużym zainteresowaniem projektami związanymi z ochroną środowiska współfinansowanymi zarówno z WFOŚiGW, NFOŚiGW jak i Programów Operacyjnych UE  pragniemy zaoferować Państwu także pomoc w pozyskaniu dotacji na projekty inwestycyjne i działania pro środowiskowe.

 

Oferujemy kompleksową pomoc, w tym:
1. Analizę możliwości dofinansowania projektu
2. Przygotowanie założeń do projektu
3. Przygotowanie wniosku
4. Rozliczenie otrzymanej dotacji

 

Zapraszamy do kontaktu!