Samorządy są zobowiązane planować działania związane z ochroną środowiska na swoim terenie.

  • Dlatego też każda gmina powinna posiadać aktualne opracowania, które pomogą jej w sposób właściwy wypełniać obowiązki nałożone przez Ustawodawcę.
  • Jest także zobowiązana do wydania decyzji środowiskowej dla planowanych inwestycji na swoim terenie oraz informowania o tym mieszkańców.
  • Niejednokrotnie na terenie gminy wymagane jest również wykonanie różnego rodzaju ekspertyz, które w rzetelny sposób przedstawią aktualne informacje na temat poszczególnych elementów środowiska.
  • Zadaniem samorządu jest także edukacja ekologiczna swoich mieszkańców.
  • Na działania związane z ochroną środowiska gmina ma możliwość pozyskania dotacji z licznych źródeł krajowych i europejskich.

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy GreenLynx możemy zaproponować Państwu pomoc w powyższym zakresie.