Firma GreenLynx we współpracy ze specjalistami z całego kraju oferuje Państwu kompleksową pomoc w pozyskaniu dotacji.

Dotacje krajowe

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji ze źródeł krajowych takich jak m.in.:

 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Nasz zespół jest także w stanie przygotować wnioski o dotację z innych źródeł.

 

Jeżeli macie Państwo pomysł na inwestycje lub inne działania w swojej gminie – chętnie doradzimy skąd i w jaki sposób pozyskać na nie dotacje.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Dotacje UE

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska będzie korzystała w latach 2014-2020, będzie przyznawana w ramach poszczególnych programów pomocowych – tzw. programów operacyjnych. Każdy z programów pomocowych określa, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które mogą ubiegać się o dotacje. Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji z Funduszy Europejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie z programów:

 

 • Program Infrastruktura i Środowisko
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój
 • Program Innowacyjna Gospodarka
 • Polska Cyfrowa
 • Program Rozwój Polski Wschodniej
 • Program Pomoc Techniczna
 • Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

 

Ponadto, poza tymi programami, każde województwo posiada własny regionalny program rozwoju (tzw. regionalny program operacyjny), w ramach którego o dotacje Unii Europejskiej mogą ubiegać się podmioty z danego województwa.

 

Proces pozyskiwania dotacji unijnych i innych środków pomocowych pozostaje długi i skomplikowany, dlatego warto powierzyć to zadanie firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i ma doświadczenie niezbędne w procesie pozyskiwania unijnych dotacji.

 

Nasza oferta jest kompleksowa– pozyskujemy dla Państwa dotacje unijne i inne środki pomocowe w oparciu o zestandaryzowaną procedurę:

 • zapoznajemy się z firmą i planowanym przedsięwzięciem
 • na podstawie informacji o projekcie przeprowadzimy analizę szans pozyskania dotacji
 • po podpisaniu umowy przystępujemy do zbierania materiałów źródłowych
 • doradzamy w procesie opracowywania koncepcji projektu
 • opracowujemy dokumentację aplikacyjną (na każdym etapie tworzenia dokumentacji Konsultanci
 • pozostają w ścisłym kontakcie z osobą odpowiedzialną za projekt po stronie klienta)
 • nadzorujemy skompletowanie dokumentacji i prawidłowe złożenie jej w odpowiedniej instytucji
 • obecność podczas negocjacji warunków umowy o dofinansowanie
 • przygotowywanie dokumentów do zawarcia aneksów do umowy o dofinansowanie
 • nadzorujemy realizacje projektu, przejmujemy zarządzanie projektem
 • pomagamy lub przeprowadzamy proces rozliczania
 • pomoc przy promocji projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Finansującej
 • obecność podczas wizytacji i kontroli Instytucji Finansującej

 

W każdej chwili jesteśmy gotowi służyć Państwu pomocą we wszelkich kwestiach związanych z ubieganiem się o dotacje z funduszy unijnych.

 

Nasza współpraca może być nawiązywana w następujących formach:

 • indywidualnie podczas wspólnych spotkań
 • korespondencją telefoniczną
 • korespondencją internetową
 • korespondencją listowną

 

Działamy na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu!