Oferujemy przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracji oraz kampanii edukacyjnej w szkołach i przedszkolach o tematyce szeroko związanej z ochroną środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z : segregacją odpadów, niską emisją, ochroną przyrody itp.

Szkolenia dla urzędników

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą szkoleń specjalistycznych z ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych w zakładce Szkolenia.

 

Nasze szkolenia charakteryzują się:

  • AKTUALNĄ TEMATYKĄ obejmującą najnowsze zmiany w prawodawstwie.
  • NAJLEPSZYMI WYKŁADOWCAMI z danych dziedzin .
  • CIEKAWYMI MIEJSCAMI odbywania się szkoleń.
  • PROFESJONALNĄ ORGANIZACJĄ spełniającą oczekiwania wszystkich uczestników.

 

Prowadzimy zarówno szkolenia otwarte jak i szkolenia zamknięte.

Tematyka szkoleń obejmuje najnowsze trendy w danej dziedzinie. Staramy się ją ciągle poszerzać.

Jeżeli jeszcze jakiś temat szkolenia nie znalazł się w Naszej ofercie – zapytaj o niego! Na pewno postaramy się pomóc.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą szczegółową oferta

Edukacja ekologiczna dla dzieci i dorosłych

Oferujemy przeprowadzanie kampanii edukacyjnej w szkołach i przedszkolach o tematyce szeroko związanej z ochroną środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problemów : segregacji odpadów, niskiej emisji, ochroną przyrody itp.

 

Chętnie zaprojektujemy i przeprowadzimy także edukację ekologiczną dla dorosłych , zarówno przy okazji wydarzeń kulturalnych w gminie jak i przygotowaną specjalnie na daną okazję, według scenariusza dostosowanego do potrzeb.

 

Zapraszamy do kontaktu!