Oferta

DOKUMENTY

v  Ewidencja i sprawozdania w zakresie ochrony środowiska
v  Wyliczenie opłat za korzystanie ze środowiska
v  Raporty do KOBIZE
v  Wymagania REACH i CLP
v  Operat wodno-prawny
v  Ekspertyzy i nadzory przyrodnicze
v  Analizy dotyczące gospodarowania odpadami
v  Pozwolenia i zezwolenia w ochronie środowiska

Pełna obsługa w zakresie Ochrony Środowiska

AUDYTY

v  Audyt środowiskowy
v  Audyt energetyczny
v  Audyt BHP i PPOŻ
v  Audyt HFC i F-gazów

Wdrażamy Systemy Zarządzania wg norm:
v  ISO 9001
v  ISO 14001/EMAS
v  ISO 18001/OHSAS
v  ISO 50001
v  ISO/IEC 17025
v  ISO 27001
v  ISO 22000:2005
v  HACCP, GMP+

PROCEDURA OOŚ

v  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
v  Raport oddziaływania na środowisko
v  Karta informacyjna przedsięwzięcia
v  Modelowanie powietrza i hałasu
v  Badania środowiskowe
v  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

BHP

v  Instrukcje ogólne i stanowiskowe BHP
v  Instrukcje PPOŻ
v  Dokumentacja powypadkowa
v  Ocena ryzyka zawodowego
v  Audyt pod kątem wymogów BHP
v  Reprezentowanie podczas kontroli organów PIP
v  Szkolenia BHP
 
Pełna obsługa w zakresie BHP

SZKOLENIA

v  Szkolenia otwarte
v  Szkolenia zamknięte
 
 Tematyka szkoleń:
v  Ochrona środowiska
v  REACH i CLP
v  BHP
v  OZE
v  GIS
v  Systemy zarządzania
v  Prawo pracy

Przewiń na górę