Do najważniejszych zagadnień realizowanych w ramach tej usługi należą:

 • obowiązki pracownika w zakresie BHP,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie BHP,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • szkolenia wstępne i okresowe,
 • instruktaż ogólny i stanowiskowy,
 • wypadki w pracy i choroby zawodowe,
 • wstępne i okresowe badania lekarskie,
 • karty charakterystyki substancji,
 • BHP przy pracach z określonymi urządzeniami,
 • BHP przy pracach w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych,
 • zasady funkcjonowania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy (SIP),
 • przygotowanie do kontroli i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

 

Proponujemy Państwu:

 • przygotowywanie projektów dokumentów,
 • opinie i analizy dotyczące zmian w przepisach,
 • audyt przestrzegania i stosowania przepisów BHP.