W zakresie Naszych usług mieści się:

  • Przygotowanie lub interpretacja pozwoleń i zezwoleń środowiskowych;
  • Przygotowanie lub interpretacja umów w zakresie świadczonych usług środowiskowych (w tym umowy dotyczące gospodarowania odpadami, umowy z organizacjami odzysku itp.);
  • Interpretacje i odpowiedzi na decyzje, wystąpienia i nakazy organów ochrony środowiska (w tym WIOŚ, GIOŚ, RDOŚ itd.);
  • Przygotowanie wszelkiego rodzaju pism w zakresie prawa OŚ;

 

Zapraszamy do współpracy!