KPOŚK

Przegląd granic i obszaru aglomeracji dla gminy KPOŚK

Kolejna aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) to dokument strategiczny, w którym zawarte są wykazy aglomeracji miejskich i wiejskich. Program pozwala zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych  (w tym wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG […]

Przewiń na górę